Garantinis aptarnavimas

  1. Gaminiam suteikiama 24 mėnesių kokybės garantija. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo įrenginio pardavimo datos. Jo metu nemokamai šalinami gamykliniai defektai, atsiradę dėl defektuotų detalių ar surinkimo klaidų. Kompensuojama išlaidos, susiję su detalės pakeitimu (darbai bei pačios detalės(ių) vertė). Įrenginio priežiūra, variklio bei kitų detalių grupių darbo režimų reguliavimas nėra šios sutarties objektas.

  2. Tų prekių, kurioms yra suteikiama gamintojo garantija, terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose bei detalizuojami garantiniame talone.
  3. Garantinis remontas atliekamas protingais terminais, įvertinus reikalingų detalių buvimą Pardavėjo sandėlyje. Pasibaigus garantiniam terminui, Pardavėjas įsipareigoja atlikti įrenginių priežiūrą, tiekiant originalias detales, eksploatacinius skysčius ir kitas medžiagas gamintojo nustatytais terminais bei  pagal LR įstatymų nuostatas. Jei įrenginys naudojamas komerciniais tikslais (nuoma ir pan.), profesionaliam  darbui, tarp Pardavėjo ir Pirkėjo gali būti nustatomos papildomos garantinių įsipareigojimų sąlygos.

  4. Paaiškėjus, kad įrenginio eksploatavimas neatitinka Pirkėjo deklaruotų naudojimo sąlygų (naudojimo tikslų), Pardavėjas gali anuliuoti šią sutartį.

  5. Pirkėjas pristato gaminį garantinio remonto įvertinimui į Mocevičiaus firmos "Ginalas" servisą (išskyrus atvejus dėl šalių susitarimo kitaip). Įrenginys turi būti pilnai sukomplektuotas, pateikti oficialūs pirkimo dokumentai (pirkimo sąskaita, prekės įsigijimo čekis ar kt.). 

  6. Siunčiant prekę i garantinį servisą būtina užpidyti garantinio aptarnavimo forma (garantinio aptarnavimo forma galite rasti čia) ir ją privaloma pridėti prie siunčiamos prekės arba atsiusti servisas@ginalas.lt. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;

  7. Nei Pardavėjas, jo serviso darbuotojas ar gamintojo atstovas nėra atsakingas už jokius netiesioginius nuostolius ar sąnaudas, atsiradusias dėl gaminio naudojimo, jei LR įstatymai nenustato kitaip.

  8. Prekes garantiniam aptarnavimui pristatykite į Mocevičiaus firmą "Ginalas". Prekes galite pristatyti patys arba naudodamiesi kurjerio paslaugomis. 
  9. "Makita" įrankių garantinį ir pogarantinį servisą atlieka UAB "Technikos meistrai", Vilkpėdės g. 8, 5-korpusas, LT-03151, Vilnius, tel. +370 5 2311564, +370 614 988 28, El. paštas servisas@technikosm.com / info@technikosm.com
  10. Atkreipiame dėmesį, kad:

   1. garantinio gedimo atveju visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu (siunčiant su kurjerių tarnyba) į servisą ir iš jo, apmoka Pardavėjas;

   2. jei nepasitvirtina garantinis gedimas tokiu atveju visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu (siunčiant su kurjerių tarnyba) į servisą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;

   3. suremontuotoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;

   4. pakeistoms prekėms garantijos sąlygos skaičiuojamos iš naujo t.y. kaip ir įsigijus naują įrankį.

  11. Garantinis (neatlygintinas) remontas nevykdomas, kai: a) negalima identifikuoti įrenginio pagal jo serijinį nr., b) įrenginys naudojamas ne pagal paskirtį, nesilaikoma reikalavimų (rekomendacijų), nurodytų Eksploatavimo instrukcijoje, c) naudojamos neoriginalios  darbinės įrangos ar kitos detalės,  eksploatacinės medžiagos, nekokybiški degalai ir alyvos, netinkami elektros tinklo bei ilginimo laidų parametrai (elektriniams įrenginiams), prijungti prie netinkamo maitinimo šaltinio (pasirenkant netinkamus amperus, įtampą ir dažnį), netinkamos ličio jonų akumuliatorių laikymo sąlygos, d) veikiant ekstremalioms temperatūroms; dėl karščio, liepsnos, nuolatinio didesnio kaip +40 laipsnių Celsijaus karščio arba nuolatinio didesnio kaip -30 laipsnių Celsijaus šalčio poveikio; e) įrenginys buvo naudojamas nuomai ar perduotas naudoti tretiems asmenims, nesusipažinusiems su gaminio Eksploatavimo instrukcijos nuostatomis; f) bet kokiems gedimams, atsiradusiems dėl išorinio poveikio (vandens, cheminių arba fizinių veiksnių bei šoko) arba pašalinių medžiagų, g) neatliekant reikiamos priežiūros, pavyzdžiui, nenuvalant gaminio po naudojimo ir nesaugant nuo oro bei tiesioginių saulės spindulių, h) valant netinkamu būdu arba naudojant netinkamas valymo medžiagas, pavyzdžiui, rūgštis ar tirpiklius.

  12. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi besidėvinčioms eksploatacijos eigoje  įrenginių detalėms bei darbinei įrangai: netinkamai naudojant arba pernelyg smarkiai apkraunant įrankius, angliniais šepetėliais, guoliais, laikikliais, SDS grąžtų priedais arba movomis, maitinimo laidu, pagalbine rankena, nešiojamu dėklu transportavimui, šlifavimo plokšte, dulkių surinkimo maišeliu, dulkių išmetimo vamzdžiu, veltinio poveržlėmis, smūginio veržliarakčio kaiščiais bei spyruoklėmis, kritimo – korpuso, kitų elementų lūžiams ar kitiems mechaniniams pažeidimams, naturaliems nusidėvėjimams ir t.t.

  13. Atsiimdami prekę parduotuvėse, apžiūrėkite, ar ji yra nepažeista, pilnos ir tinkamos komplektacijos. Priimdami užsakymą iš kurjerio atkreipkite dėmesį į pakuotę – jei kylą įtarimų – iškart išpakuokite. Pastebėtus neatitikimus pažymėkite prekės perdavimo priėmimo dokumente ir, dalyvaujant kurjeriui, surašykite aktą. Jei prekės broką ar defektus pamatėte po perdavimo priėmimo dokumento pasirašymo, negalime prisiimti atsakomybės už tai, kad produktas ar pakuotė pažeista, netinkamos komplektacijos. Tokiu atveju kokybės garantija bus teikiama tik esant gamykliniam brokui.

Jeigu turite papildomų klausimų, susijusių su garantiniu ir pogarantiniu servisu, susisiekite su Mocevičiaus firmos "Ginalas" serviso darbuotojais:

Tel. +370 343 25 348
El. paštas servisas@ginalas.lt
Adresas: Esperanto g. 26, LT-69428 Kazlų Rūda

Darbo laikas
I-V 8 — 17 val.
VI 9 — 14 val.
VII nedirbame